català | español

CLICK UPC

programació - maquetació - base de dades - disseny - gestor de continguts - gestió de projecte - responsive - seo

Disseny, maquetació i programació de la web per al Grup d'Investigació FORM+ de la UPC.

Web responsive amb la Home a pantalla complerta.

Desenvolupament del Gestor de Continguts a mida amb possibilitat d'afegir menús i submenús.

Pàgina de contacte amb formulari d'enviament.