català | español

Initia Obras

programació - maquetació - base de dades - gestor de continguts

Maquetació i programació del portal Initia Obras. Carroussel a la home i formularis per a Demanar pressupost, Contactar i Treballar amb nosaltres.

Menú superior visible en pàgines amb molta informació.

Llistat de projectes administrables amb visualitzador de galeria d'imatges.