català | español

Josep Pons

programació - maquetació - base de dades - gestor de continguts

Programació i maquetació per a la web del director d'orquestra Josep Pons. Programació de cercadors avançats per a discografia i arxiu. Llistat d'arxius sonors, de vídeo i imatges.

Administració de continguts.