català | español

Expo Seda BCN

programació - maquetació - responsive

Maquetació i programació de la web de l'exposició Les Arts de la Seda de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Web responsive amb animacions a plantalla complerta d'imatges i textos relacionats.

Integració de capçalera de l'Ajuntament de Barcelona seguint la seva normativa.

Web multiidioma Català/Castellà.

Animacions canvas amb carrussel continu d'imatges que es mouen d'esquerra a dreta.