català | español

wimabooks

programació - maquetació - base de dades - disseny - manteniment - evolució - responsive - seo

Disseny, maquetació i programació del portal web wimabooks.com dedicat a la visualització d'imatges des del propi dispositiu a pantalla complerta amb un reproductor que inclou diferents tipus d'animacions (carrussel d'imatges continu, fos a negre, fos a la següent imatge) i possibilitat de canviar de velocitat.

Web responsive amb animacions d'imatges amb possibilitat d'interacció per part de l'usuari.

Base de dades, manteniment i evolució per a la creació de diferents tipus d'animacions.